1.1e Coherentie

Als u de kennispuzzel over bepaalde klachten die u voelt heeft opgelost, bijv. ik voel me warm en zweterig, is daarmee nog geen diagnose gesteld. U weet nog niet 'wat' er aan de hand is. U weet het een en ander op basis van het Correspondentiecriterium en nu gaat u daar een conclusie uit trekken die, in dit voorbeeld, medisch verantwoord is, een conclusie die "coherent" is met wat experts op dit gebied (hier artsen) gebruikelijk is. U gebruikt nu het Coherentiecriterium en komt tot een diagnose, of in niet medische vakken tot een probleemanalyse. Als u op een logische en samenhangende wijze redeneert, men spreekt dan van coherentie, komt u in principe tot wat experts op dat moment als de waarheid zien.