1.1f Pragmatiek

Waarheid en logica zijn handig, maar kunnen op van alles en nog wat betrekking hebben. Ze krijgen pas echt nut als u uw redenering weet te beperken tot datgene wat er toe doet voor het probleem dat u wilt oplossen. Kortom, uw gedachten moeten behalve waar en logisch vooral ook relevant zijn. Of dat allemaal het geval is, blijkt vaak pas in de praktijk. In goed Nederlands: "The proof of the pudding is in the eating." De praktijk wijst uit of de kennisvraag goed is opgelost. Op dit platform hanteren we vooral deze benadering.