De mens als probleemoplosser of puzzelaar

Mensen staan soms voor problemen of dilemma's die men kan opvatten als een soort puzzels. Net zoals het bij puzzelen handig is om gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals bijv. een woordenboek, kan men bij het oplossen van vraagstukken gebruik maken van denkgereedschap. De verschillende modules in deze ELO kunt u zien als gereedschap voor de verschillende soorten puzzels die er zijn in het leven.

Hoe doe ik dat?

Let op: wie de ene soort puzzel opgelost, heeft daarmee nog niet automatisch ook alle andere opgelost. Elke soort puzzel vergt een eigen kundigheid, een eigen soort gereedschap en de beheersing daarvan. Bovendien valt niet iedere puzzel altijd helemaal op te lossen; soms is er geen enige echte ware oplossing te vinden. Heel vaak moet men het doen met de BEST MOGELIJKE oplossing.

Voor een voorbeeld van puzzelen in de praktijk, zie Puzzelen; een voorbeeld