Tot slot: samen puzzelen?

Wie onderscheid kan maken naar de soort puzzel waarmee hij of zij worstelt, kan m.b.v. de diverse modules de eigen afwegingen en in de discussie met vakgenoten of anderen maximale kwaliteit en transparantie bereiken. Vooral bij plichtsoordelen kan het van groot belang zijn om zo'n vraagstuk gezamenlijk te bespreken. Op die manier kunnen bepaalde oordelen worden getoetst en desgewenst een bredere basis binnen een bepaalde (beroeps)groep krijgen.

Hoe doe ik dat?