Condities waaronder handelingen plaatsvinden

Veel (ethische) discussies gaan over de omstandigheden of condities waaronder een bepaalde handeling moet plaatsvinden. In formule: c waaronder een tevoren bepaalde mate van gebodenheid G van een omschreven h voor een omschreven A en S geldt ("Onder welke condities mag een arts weigeren een patient pijnstillende medicatie voor te schrijven?")

Hoe doe ik dat?