Geboden in soorten

Er zijn vele geboden. Zoveel zelfs dat men een aantal categorieen kan onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

NB. Het moge duidelijk zijn dat er een spanningsveld kan bestaan tussen deze drie soorten geboden. De vraag naar de hiërarchie tussen deze drie vormen van gebodenheid is dan ook vaak een deel van de ethische discussie. Naarmate de (bijv. medische) wetgeving uitvoeriger en explicieter wordt en er dus steeds meer handelingen binnen de sfeer van de formele gebodenheid wordt geplaatst, komt de relatie tussen de formele en de professionele gebodenheid onder druk: wat moet de professional het zwaarst laten wegen? De wet of de professie? Of de moraal? In de praktijk is dat niet zelden aan de orde.