1.2b Plichtsoordelen

Plichtsoordelen zijn oordelen over wat iemand moet of mag doen of laten. Het gaat altijd om moeten of mogen, doen of laten. Gezien de grote praktische gevolgen hiervan, is het van belang de verschillende soorten plichtsoordelen goed te onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

Veel professionele codes of ethiek laten zich qua plichtsoordelen geheel formuleren in deze drie soorten termen. Het zal duidelijk zijn dat een plichtsoordeel altijd een actor betreft: het gaat altijd om de plicht van iemand om iets te doen of te laten. Bovendien is dat doen en laten vrijwel altijd aan bepaalde omstandigheden (context) gebonden. Voor een zinvolle discussie of plichten is het daarom essentieel om de context zo duidelijk en compleet mogelijk te beschrijven.

Voor een berekenend voorbeeld, klik hier!

Is het beste ook altijd datgene dat moet?