1.2a Waardeoordelen

Vaak zijn kennis- en waarderingspuzzels met elkaar verweven, vooral als men vanuit een professioneel perspectief naar een probleem kijkt. Het gemiddelde waardeoordeel van een beroepsgroep krijgt de status van een waarheid, een feit. Een manier om tot een dergelijke waarheid of ijkingskader (benchmark) te komen, is het gebruik van consensusbesprekingen (bijv. m.b.v. de Delphi-methode). De aldus ontstane 'objectieve' status impliceert dat het voor de kenners eigenlijk gewoon om kennis gaat. Maar ook in deze gevallen blijft het in essentie een waardeoordeel.  Ongeacht of men daar een ijkpunt aan toekent of niet, is het van belang een helder onderscheid te maken tussen de verschillendce soorten kwaliteiten omdat dit onderscheid bepaalt waar men het eigenlijk over heeft. 

Hoe doe ik dat?

Daarnaast kan men onderscheid maken tussen soorten kwaliteit: intrinsieke (wordt iets vakmatig goed gedaan? en contextuele kwaliteit) gebeurt het op gepaste wijze dwz op het juiste moment, juiste plaats etc. Let op: men kan iemand vakkundig mishandelen! Men moet dus de goede dingen goed doen.