Rechtvaardigingen

Rechtvaardigingen zijn argumenten die waardeoordelen onderbouwen. Men daarbij gebruik maken van twee soorten argumenten die allebei een iets andere aanpak vereisen en daarom goed moet worden onderscheiden.

Hoe doe ik dat?

Het moge duidelijk zijn dat beide typen rechtvaardigingen in de (medische) beroepsuitoefening voortdurend aan de orde zijn. Het is snel in te zien dat de grote dilemma's ontstaan waar deontologische en teleologische rechtvaardigingen niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Dit is aan de orde waar het bijvoorbeeld teleologische volledig gerechtvaardigd is om een handeling te doen terwijl het deontologisch beslist geboden is om deze na te laten (bijv. in de geneeskunde de recente BOPZ-wetgeving). Het moge ook duidelijk zijn dat niet alle dilemma's bestaan uit conflicten tussen teleologische en deontologische rechtvaardigingen. Ook binnen de teleologische rechtvaardigingen zijn dilemma's mogelijk: het kan zeer geboden zijn (G = 8-9) om zowel het een te bereiken als het ander te voorkomen en dat kan twee verschillende handelingen vragen. Ook rechten van patiënten kunnen met elkaar in tegenspraak zijn en dus ook binnen de deontologische sfeer zijn dilemma's mogelijk.

Adequate en zinvolle discussies over medisch-ethische kwesties vergt van de deelnemers inzicht in deze beide typen rechtvaardigingen en van hun betekenis voor het handelen.

Voor meer illustraties van deze rechtvaardigingen: klik hier

Tot slot: samen puzzelen?