3.1 Bio.psychologie

De mens is een levend wezen en behoort daarmee tot het domein van de biologie. De meest universele biologische theorie is de evolutietheorie. 

Uitgangspunten:

Tot zover een aantal uitgangspunten die universeel zijn voor levende wezens. Op basis van deze universele uitgangspunten kan men een aantal soortspecifieke uitgangspunten formuleren voor bijvoorbeeld zoogdieren in het algemeen en groepsdieren als de mens in het bijzonder.

In de Nederlandstalige handboeken ontbreekt helaas nog steeds een helder overzicht van de evolutionaire benadering van PSY. Vooralsnog baseren we ons hier op het werk (in uitvoering) van: