Beperkte rationaliteit

Beperkte rationaliteit gaat er van uit dat de mens , als het om denken en vooral beslissen gaat, altijd kampt met een aantal beperkingen, zoals beperkte info, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Beperkte rationaliteit maakt het mogelijk om desondanks toch goede, zij het niet altijd optimale beslissingen te nemen.
 
Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie ook Strack & Deutsch