Menswetenschappen

Onder menswetenschap verstaat men dooorgaans: 'Elke van de, niet duidelijk afgebakende, verzameling wetenschappen die zich met de mens als zedelijk en sociaal wezen bezighouden zoals sociologie, psychologie en pedagogie'. Menswetenschappen dient men altijd op passende wijze te hanteren omdat ze mede bepalen hoe men zich als professional (behandelaar, docent  etc.) verhoudt tot de kennis en methodieken binnen een bepaald vakgebied.

Hoe doe ik dat?