2. Visie

Het langetermijnperspectief van AHMAS is dat leven eerst en vooral leren is. Mensen en organisaties moeten zich dan ook altijd blijven ontwikkelen.
 
Hoe doet AHMAS dat?
  1. AHMAS houdt expliciet rekening met haar context (i.c. het UMCG als kennisinstituut)
  2. AHMAS voert een doorlopende dialoog met zoveel mogelijk betrokkenen over visie en strategie
  3. AHMAS hanteert een pragmatische strategie.