4. Strategie

Een strategie is het geheel van voorgenomen acties om een missie op een effectieve en efficiente manier vorm te geven.  
 
Hoe doet AHAS dat?