7. Toekomst

Om het hoofd te kunnen bieden aan de almaar uitdijende vakkennis en de toenemende complexiteit in het werkveld, maar vooral om de cultuuromslag te maken richting RP en EP is levenslang leren vereist. Daarbij is het tevens de vraag of scholing op zich voldoende is. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat daarnaast ook sprake dient te zijn van structurele begeleiding en aanpassing van de organisatie op zich. De gesignaleerde veranderingen voltrekken zich dermate snel dat, net zoals dat bij patiënten die aan ingrijpende veranderingen worden blootgesteld al langer het geval is, begeleiding van professionals door professionals een essentieel instrument vormt voor adequaat functioneren. Het kan daarbij gaan om een breed pallet van activiteiten, variërend van psycho-educatie tot coaching & intervisie. AHMAS ziet inhoudelijk bijblijven en persoonlijke ontwikkeling als doelen die elkaar wederzijds kunnen ondersteunen en streeft er naar beide aspecten van professionele groei zoveel mogelijk te combineren. Daartoe zijn enkele innovatieve werkwijzen ontwikkeld die hier kort worden toegelicht, zoals 
- Rolinversie binnen groepsonderwijs
- ICT-ondersteund Community-leren
- Combinatie inhoudelijke expertise met ervaringsdeskundigheid
- Coaching en andere vormen van (werk)begeleiding.