2.1 Context AHMAS

Zowel de aard van de gezondheidsproblematiek als de wijze waarop zorgverlening hierop een antwoord biedt, staat enerzijds in een culturele en historische traditie, maar is anderzijds aan grote maatschappelijke en technologische veranderingen onderhevig. AHMAS houdt rekening met de gevolgen voor deze dubbelpositie voor educatie van zorgprofessionals en -gebruikers (clienten of patiënten).

Hoe doet AHMAS dat?

  1. AHMAS beseft dat professionals meer moeten zijn dan 'goed in hun vak', dat zij moeten uitgroeien tot kenniswerkers en persoonlijk leiderschap ontplooien
  2. AHMAS gaat er van uit dat hulpvragers of zorggebruikers hun verantwoordelijkheid moeten (kunnen) nemen in de contacten met professionals 
  3. AHMAS streeft naar empowerment en participatie (door educatie & cocreatie)
  4. AHMAS beweegt zich in een kenniseconomisch landschap zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.