Practice what you preach

Richtlijnen voor het eigen handelen van medewerkers van AHMAS worden in belangrijke mate ontleend aan de voorwaarden voor de beoogde persoonlijke groei van zorgprofessionals, zoals het scheppen van een effectief en efficiënt leerklimaat. Waarden als veiligheid, transparantie en klantgerichtheid zijn dan ook van groot belang. Onder het motto ‘practice what you preach’ is AHMAS sterk op alle punten waarin men educatie verzorgt: de medewerkers zijn communicatief ingesteld en bij uitstek op samenwerking gericht. AHMAS is door haar wetenschappelijke inbedding bovendien in staat een bijdrage te leveren aan de innovatie van het eigen werkveld, waarbij thema's als health counseling als zorgconcept de komende jaren verder zal worden ontwikkeld. Om die (ideologische) ontwikkeling te realiseren zijn twee parallelle deeltrajecten nodig: het opleiden van reflective professionals (RP) en van empowered patiënts (EP).