Van missie naar bouwstenen

Een missie definieert het bestaansrecht en daarmee de identiteit van een organisatie. Door middel van de missie geeft men aan wie men is, wat men doet en vooral wat men wil bereiken. Dat laatste maakt dat een missie (of mission statement) een duurzaam voorschrift. Het is dus zaak om een missie zorgvuldig te formuleren.

Hoe doe ik dat?