PMC-model

Het Product-Markt-Competentie-model (Abell) is een hulpmidddel om te komen tot een heldere missie.

Hoe doe ik dat?

U beantwoordt de volgende drie vragen: