Valkuilen missie

Een goede missie moet beknopt zijn en een link leggen naar de doelstellingen van de organisatie. Ook wordt aangegeven op welke betrokkenen (klanten, medewerkers of andere belanghebbenden) de organisatie zich richt. Dat betekent dat u een aantal zaken moet vermijden.

Hoe doe ik dat?