Strategie

Strategie is de manier waarop middelen worden ingezet om doelen te bereiken, datgene waar men naar uitkijkt. Strategie omvat daartoe een selectie van activiteiten waarin een organisatie uitblinkt en zich dus onderscheidt van anderen. Strategie vormt een onderdeel van de keten die begint bij de missie en eindigt bij het uitvoerende werk van de medewerkers in een organisatie en de beleving van de gebruikers of klanten. Het is daarom van belang een (duurzaam) voordeel ten opzichte van anderen te vinden dat aansluit bij externe trends en ontwikkelingen en bij de sterkten en zwakten binnen de eigen organisatie. Een strategische planning is richtinggevend voor alle beslissingen die een organisatie neemt voor de komende jaren.