3. Kernwaarden

Kernwaarden geven weer wat mensen essentieel vinden in hun leven en op basis waarvan zij hun handelen richting geven. Diversiteit en balans zijn voor AHMAS kernwaarden zodat in de praktijk een breed scala aan waarden en normen wordt gehanteerd. Dat vraagt wel balanceren!

Hoe doe ik dat?