1.1.1 Integriteit

Hulpverleners en opleiders verkeren in een bijzondere (machts)positie jegens clienten. Tevens zijn ze daardoor onderworpen aan diverse wettelijke bepalingen of beroepscodes. Dit alles vraagt om extra aandacht voor integriteit.
 
Hoe doe ik dat?