1.1.4 Twee vragen!

Hoewel professionele contacten zich doorgaans concentreren op vragen, klachten of problemen en op de oplossingen daarvoor, is dit niet de enige reden voor mensen om professionele hulp te zoeken. Men zoekt vooral hulp om de machteloosheid te bestrijden als duidelijk wordt dat men niet in staat is om de problemen zelfstandig op te lossen (Frank & Frank, 1991). Het is van belang deze tweede hulpvraag (op metaniveau) ook te onderkennen en adresseren.
 
Hoe doe ik dat?