2.2 Dialoog

Het dialoogmodel is zowel een visie op samenwerking als een methodiek om die samenwerking vorm te geven. Vooral als het om zaken als visie en waarden & normen gaat, is de dialoog een effectieve werkvorm.  

Hoe doe ik dat?