6.1 Metacompetenties

Onderzoeker: Frits Meijering;  Promotores: HvdW & PR

Hoofstuk 1: Op zoek naar de toegevoegde waarde van AHMAS

  1. Inleiding; waarom op zoek naar toegevoegde waarde?
  2. Methode; hoe op zoek?
  3. Resultaten
  4. Conclusies
  5. Aanbevelingen.