1. Vindkunde

Vindkunde of heuristiek is de (meta)wetenschap die het oplossen van wetenschappelijke vraagstukken of puzzels bestudeert. Vindkunde is ook de meta-methodiek voor disciplines en komt tot uiting in het concept metacompetentie. Metacompetentie is het geintegreerde geheel van professionele kennis en kunde, waardoor men ondanks wisselende contexten en perspectieven verantwoord kan handelen.
 
Hoe doe ik dat?
Meer weten? Zie ELO-Denkhulp