x. Systemen

Systemen zijn alle (in)formele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als extern.