Functionaliteit als voorwaarde

Het uitgangspunt van functionaliteit biedt de mogelijkheid om te onderzoeken welke voorwaarden er gesteld kunnen worden aan de werkrelatie. Uiteindelijk gaat het in de professionele contacten om het realiseren van een dusdanig hechte en constructieve samenwerking met de ander dat de gestelde doelen zo goed en efficient mogelijk worden bereikt. De kwaliteit van de relatie is binnen het samenwerkingscontact dus geen doel op zich; het is een voorwaarde voor het welslagen van het proces.