Conclusies outputsturing

Hoewel het om een eerste verkenning gaat, kan men op basis van een pilot onderzoek in het UMCG concluderen dat collaborative outputsturing een antwoord kan bieden op de taaie vraagstukken waar de afdelingen zich voor gesteld zien. Zij geeft de leiding een elegante ingang om langer bestaande hardnekkige kwesties bespreekbaar te maken en deze gezamenlijk opnieuw betekenis te geven. Collaboratives outputsturing stellen naast dialoog over inhoud met name ook het leidinggeven zelf en het waardig samenwerken tussen professionals centraal.