Bronnen

bron: hst 9: Outputsturing 2.0 in boek SIOO
 
Jacqueline Sibbes, Cathy Kuijlen en Harry van de Wiel
 
Literatuur
Kerr, M.E. & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton.
Mill, B. van, Boer, N.-I., Velzen, G. van, Bruijn, H. de, Heuvelhof, E. ten, Dijkzeul, A. & Noordink, M. (2008). Prestaties afspreken doe je zo! Lessen over
outputsturing uit acht sectoren. Assen: Van Gorcum.
Øvretveit, J. et al. (2002). Quality Collaboratives: lessons from research. Quality and Safety in Health Care, 11, p. 345-351. 
Prins, J.T. (2009). Burnout among Dutch medical residents. Academisch proef-
schrift. Rijksuniversiteit Groningen.
Vandendriessche, F. (2010). Leidinggeven zonder bevelen. Schiedam: Scriptum.
Vermaak, H. (2009). Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Deventer: Kluwer.
Witman, Y. (2007). De medicus maatgevend over leiderschap en habitus. Assen: Van Gorcum.