Ambiguiteit

De huidige, postmoderne wereld kenmerkt zich door ambiguiteit. Enerzijds is er nog steeds sprake van een hechte ‘dorpsgemeenschap’ met bepaalde waarden en normen. Anderzijds is er sprake van een multicultureel ‘global village’, waarin het doelmatig verlenen van zorg of geven van onderwijs, al of niet met behulp van ICT, centraal staat. Met de toename van de externe druk onder invloed van het streven naar accountability en schaalvergroting, neemt de wrijving tussen deze twee werelden toe. In de literatuur spreekt men van modern versus postmodern of van wereldbeeld 1 versus wereldbeeld 2 (Argyris). Om adequaat om te gaan met deze wrijving dient men te kunnen functioneren als kenniswerker of reflective professional.