Patient empowerment

Patient empowerment (PE) is het toerusten van de patiënt met die competenties die nodig zijn om als patiënt zo autonoom mogelijk te kunnen leven (zie ook bijlage 2). Net als behandelaars, dienen patiënten daartoe niet alleen toegang te hebben tot actuele en correcte informatie, maar ook hun eigen ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Als spiegelbeeld van en complementair aan het geneeskundig proces, dienen patiënten over zelfmanagementvaardigheden te beschikken. Daartoe behoren onder andere ook communicatieve vaardigheden zoals onderhandelen en samenwerken met professionele zorgverleners en het mobiliseren van sociale steun. De competenties uit het CanMEDS-model zijn ook voor patiënten in dit kader uiterst relevant.