1. Ideologie

De algemene doelstelling van de Stichting Ahmas is het toepasbaar maken van sociaalwetenschappelijke kennis binnen de gezondheidszorg. De Stichting richt zich met name op het verbeteren van de patiëntenvoorlichting, de psychosociale zorg en de samenwerking tussen zorgprofessionals in de klinische praktijk.

Hoe doet AHMAS dat?

  1. AHMAS verzorgt een breed scala aan onderwijsactiviteiten voor gezondheidszorg-professionals variërend van eenmalige lezingen tot meerdaagse cursussen, en ontwikkelt zij het hiervoor benodigde onderwijsmateriaal, zoals boeken en internetsites
  2. AHMAS verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van patiëntenvoorlichting, psychosociale zorg en samenwerking in de gezondheidszorg
  3. AHMAS ondersteunt patiëntenorganisaties.